Изберете страница

Добоволци

Kaufland София Полумаратон и останалите състезания в същия ден, не могат да се случат без незаменимата помощ на доброволци. Ние ценим нашите доброволци и се стараем всеки от тях да сподели емоцията на тези състезания, дори без да са участници. Ще разпределим равномерно дейностите и ще се съобразим с възможностите на доброволците, а на тези, които имат предишен опит, поверяваме по-тежки и отговорни задачи.

 

Основен партньор

Организатори

Институционални партньори