ДАри докато бягаш!

Освен да предизвикаме себе си в това да бъдем по-бързи или да изминем по-голяма дистанция, ние вярваме, че с бягането си можем да бъдем и полезни за тези, които имат нужда от помощ. За целта 15% от таксата за всяка регистрация ще бъдат дарени на някоя от фондациите по-долу. При попълване на регистрационната си форма, всеки участник може да избере коя кауза да подкрепи. Ако не е посочено, ще бъде разпределено поравно.

Фондация „Воден път” подкрепя деца със специални нужди чрез кинезитерапия, водна рехабилитация и модифицирано плуване.

От създаването си през 2003г. организацията е реализирала различни проекти, свързани с развитие, рехабилитация и адаптирано плуване. Дългогодишният опит на екипа от специалисти кинезитерапевти и професионалното им отношение през годините допринесе за по-добро качество на живот на много деца със специфични потребности.
Основната цел на фондацията е да помага на деца с детска церебрална парализа, детски паралич, родова травма на плексус брахиалис, зрителни и слухови нарушения, нарушения на опорно-двигателния апарат, болест на Пертес, синдром на Даун, хемофилия и др.

Мисията на Фондацията е да вдъхне сили и кураж на децата в неравностойно положение и техните родители, да отговори на техните потребности с професионализъм, отговорност и адекватност.Апелираме към тях за постоянство, системност и вяра в техните възможности. Заниманията с децата протичат в специализиран басейн чрез най-съвременни и утвърдени методи на работа.Двигателната активност и работата в група или индивидуално допринасят за подобряване на живота на децата и техните семейства с цел пълна интеграция в обществото.

Процедурите във вода оказват благоприятно вличние върху координацията,равновесието,концентрацията и статиката на детето. Също така подобряват неговото психо-емоционално състояние, белодробен капацитет,засилване на опорно двигателния апарат и волеви контрол на движенията.

Предлагаме на вашето внимание проект ориентиран към водна рехабилитация провеждана под индивидуална форма за деца с двигателни и ментални нарушения. Проектът цели финансово подпомагане на 15 деца в неравностойно положение за период от 3 месеца. За тази цел ще е необходима сумата от 7200 лв. Всяко дете ще получи 24 индивидуални водни рехабилитации провеждани от специалист, работещ с детето във водата.

В един от центровете от семеен тип на фондация “Сийдър” в гр. Казанлък живеят 12 деца с тежки и комплексни увреждания. Всички те са лишени от родителска грижа и са изведени от големите държавни институции, където не са получавали адекватна на социалните и здравните им нужди грижа. Децата са невербални и трудно подвижни. Крехки са, често боледуват. Тяхното ежедневие не е като на повечето деца – те не тичат, не скачат на ластик, не ритат топка. Но едно е безспорно – те са едни от най-усмихнатите деца. И всеки ден ни учат какво е да преодоляваш себе си, да се бориш, да се усмихваш на света и да го заразяваш с позитивна енергия.

Грижата за тези деца изисква осигуряването на комплекс от терапии (физиотерапия, сензорна терапия, арт терапия), 24-часово присъствие на социални терапевти, транспорт, за да бъдат извеждани и материали и медикаменти, които фондация “Сийдър” ежедневно обезпечава.

Средствата, набрани от Kaufland София Полумаратон ще бъдат инвестирани в:

• Материали и сесии по арт терапия, рехабилитация и сензорна терапия с цел подобряване на физическото и емоционалното състояние на децата;
• Лекарства за децата за поддържане на добро здравословно състояние;
• Регулярен транспорт, който спомага за социалното включване на децата чрез посещения на училище и дневен център, излизания в града и кратки екскурзии сред природата;
• Играчки и образователни материали.

Бягайте за каузата на “Сийдър” и дарете усмивки на нашите деца, така че те да продължат да огряват къщата и сърцата ни!

Фондация Очи на четири лапи е НПО в обществена полза, която предоставя социалната услуга рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания с помощта на кучета водачи на слепи, кучета асистенти за хора с двигателни увреждания и DAD (кучета за сигнализиране на диабетни кризи) кучета за хора с диабет. Ние сме единствената организация в България, която подготвя кучета за тези три професии и обучава хората с увреждания за тяхното ползване, като делегирана от държавата дейност. Професионалисти и доброволци с много търпение и любов подготвят и обучават две години служебните кучета, които предоставяме безвъзмездно. С вещина и разбиране обучаваме хората с увреждания как да работят със своите четириноги помощници и ги подкрепяме до пенсионирането на всяко служебно куче. Набраните средства ще разходваме за отглеждане и обучение на бъдещи служебни кучета за хора с увреждания.

Title Partner

Race organizers

 

спонсори